Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań.

Telefon: 85 662 34 76
Telefon: 85 871 08 67 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań.

2Bit sp. z o.o.

ul. Gródecka 3

15-561 Białystok 

Link do mapy  https://goo.gl/maps/DLpCEjJpzQJgTmds8

 

NIP 542-290-36-90: REGON 052253500
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000223013
kapitał zakładowy: 50 000,- zł 

 

 

Sprzedaż, wdrożenia ERP